Imenjak.com

Analiza i značenje prezimena i imena u Srbiji

Prezimena u Srbiji

Na našoj stranici možete pronaći preko 8000 prezimena iz Srbije. Izaberite početno slovo za prezime koje tražite.

Početna slova prezimena

A   B   C, Č, Ć   D Dž Đ   E   F   G   H   I   J   K   L, Lj   M   N, Nj   O   P   R   S, Š   T   U   V   Z, Ž  

Da li ste znali?

Svakako je opšte poznato da većinu srpskih prezimena karakteriše sufiksu -ić. A da li ste znali da je taj sufiks -ić slovenski deminutiv, čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima. Otprilike se 2/3 srpskih prezimena završava na -ić. Na našem sajtu smo prezimena grupisali na one sa ić završetkom, na ević ili ović, na ev, ov završetak, na in završetak, ac ili ica i na kraju sa ski, čki završetcima.

Podržite nas

Za Vas samo jedan klik, koji nam puno znači, ukoliko vam se svidja imenjak.com:

Reklame

Instrukcija

  • Izaberite početno slovo prezimena
  • Izaberite prezime
  • Izaberite početno slovo imena uz prezime
  • Krajnja stranica: Izabrano je i prezime i ime.

Sponzori